Certifikáty

Společnost INTERIER TECH je moderní výrobní podnik, který si je vědom že jen trvalým zvyšováním kvality svých výrobků, plněním potřeb zákazníků a zlepšováním vztahu k životnímu prostředí, přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti mezi ostatními výrobci nábytku. Managementu společnosti INTERIER TECH se podařilo úspěšně  zavést  systém  jakosti  řízení  podle ČSN EN ISO 9001:2008. INTERIER TECH  dále  splňuje  požadavky týkajících  se životního  prostředí  a  je  držitelem  certifikátu ČSN EN ISO 14001:2008, přičemž rovněž splňuje normy bezpečnosti práce ČSN EN ISO 18000. Dále jsme držitelem certifikátu Ekologicky šetrný výrobek a certifikátu SZÚ, výrobky jsou vhodné do předškolních, školních a zdravotnických zařízení a jsou vhodné pro vnímavé jedince.