Investiční projekt s podporou EU – pořízení strojního vybavení

Předmětem projektového záměru „Pořízení strojního vybavení pro rozvoj výroby nábytku“ je realizace investic spočívající v pořízení nového strojního vybavení – Velkoplošná dělící CNC pila s nakladačem a Jednostranný olepovací CNC stroj. Tyto nové technologie povedou ke zvýšení produkce a ke snížení emisí, energetické náročnosti a odpadů na jednotku produkce. Projektový záměr je financován za podpory EU.